عکس کالا ها باید شرایط زیر را داشته باشند

سایز عکس : 800*800 pix
پشت زمینه :سفید
شما میتوانید با برنامه Light Image Resizer سایز عکس های خود را تغییر دهید
دقت داشته باشید تمامی عکس ها باید بدون نام فروشگاه و یا شخص باشد